Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen ve üç gün süren ICCI 2013 – 19. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ardından bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

ICCI Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Selahattin Çimen imzasıyla kamuoyuna açıklanan sonuç bildirgesinde toplam 7 önemli başlık altında enerji sektörüne yön verecek tespitlere yer verildi.

ICCI_2013_2

Sektörel Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki en büyük ve en kapsamlı enerji fuarı ve konferansı olan ICCI 2013’te 24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında 10 panel ve 29 oturum düzenlendi. Avrupa, Balkan ve Ortadoğu ülkelerinden başta olmak üzere 30 ülkeden 350 enerji şirketinin katıldığı ve 15 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen fuar boyunca, yaklaşık 200 akademisyen, özel sektör temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri enerji sektörüne dair en önemli gündem maddelerini mercek altına aldı.

Enerji sektörünün sorun ve çözümleri bildirgede

Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak, ICCI 2013’te yapılan sunum ve bildirilerin detaylı bir şekilde incelendiğini, Türkiye’de enerji sektörüne dair sorun ve çözümlerin bulunduğu bir sonuç bildirgesi hazırlandığını belirtti. Bulak, ‘ICCI 2013 Sonuç Bildirgesi’nin, Türkiye’de enerji sektöründe yatırım yapan ya da yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası şirketler için önemli bir bilgi kaynağı olduğunun altını çizdi.

7 başlıkta enerji sektörü

Kamuoyuna duyurulan ICCI 2013 Sonuç Bildirgesi’nde, ‘Piyasa ve Enerji Borsası’, ‘Hukuk ve Mevzuat’, ‘Doğalgaz ve Petrol’, ‘Yenilenebilir Enerji’ gibi başlıklar olmak üzere toplam 7 ana konu inceleniyor.

Enerji Borsası şart

ICCI 2013 Sonuç Bildirgesi’nde enerji sektörünün sağlıklı bir şekilde işlemesi için şeffaf ve güvenilir bir fiyatlama mekanizmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Buna bağlı olarak Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) kurulması ile türev piyasa işlemlerinin Borsa İstanbul çatısı altında yapılacak olmasının kritik önemde olduğu ifade ediliyor. Elektrik ve doğalgaz piyasalarının organize bir spot ve türev piyasaya kavuşmasının, ülkemiz enerji sektörünün arzu edilen gelişimi yakalamasına önemli katkılarda bulunacağının altı çiziliyor.

 

Adil rekabet için bilgi değişimine Çin Seddi

Bildirgede, dağıtım faaliyeti ile perakende satış faaliyetinin Elektrik Piyasası Kanunu’nda hukuki olarak ayrıştırıldığının ve bu ayrıştırmanın amacına ulaşabilmesi için yöneticilerin ve personelin aynı anda hem şebeke şirketinde, hem de üretim ve/veya tedarik şirketlerinde çalışmasının engellenmesi gerektiği ve şirketler arasında işgücü transferine yönelik kısıtlamalar getirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bildirgeye göre şebeke faaliyetleri ve diğer piyasa faaliyetleri arasında kurulacak “Çin Seddi” aracılığıyla, faaliyetler arasında rekabete duyarlı bilgi değişiminin engellenmesi gerekiyor.

Doğalgaz Piyasası Kanunu güncellenmeli

Bildirgenin bir diğer maddesinde sağlıklı işleyen rekabetçi bir doğalgaz piyasası için serbest piyasanın temelini oluşturan 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. BOTAŞ yatırımlarının zamanında, nitelikli ve kesintisiz yapılmasını sağlayacak imkanların yaratılmasının gerekliliği de vurgulanıyor.

Yenilenebilir enerjide güneş parlıyor

Ülkemizin güneş potansiyeli ve enerjiye duyduğu yüksek düzeydeki ihtiyacın, Türkiye’yi önümüzdeki 10 yılda Avrupa kıtasında yapılması planlanan en büyük enerji yatırımlarına ev sahipliği yapacağını savunan bildirgede güneş enerjisi üretimi ve yatırımlarına birçok yeni oluşumların çok yakın olduğu belirtiliyor. Lisanssız elektrik üretiminde üst sınırın 1 MW’a çıkarılması ile birlikte ülkemizin yenilenebilir enerjide kurulu güç kapasitesinin hızla artacağı, yıl sonunda 1000 MW güce ulaşılabileceği, lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin lisanslı GES projelerini geçebileceği, rüzgar yatırımcılarının lisanssız elektrik üretimi sektöründe artık daha aktif olabileceği, yenilenebilir deki kapasitemizden yararlanma paydamızın artabileceği sıralanıyor. Ayrıca rüzgar enerjisi yatırımları için maliyetlerin artık daha ekonomik hale geldiği ve gelişen teknolojilerle rüzgar enerjisi sektöründe verimliliğin arttığı olumlu gelişmeler arasında sayılıyor.

Ekonomi ve istihdamda kömürün kilit rolü

Bildirgenin kömürle ilgili bölümünde kömür santrallerinin istihdam sağlama konusunda ekonomiye çok fayda sağladığı ve her 1 MW’lık santral için 4 kişinin istihdam edilebileceği sonucuna varılıyor. Kömür santrallerinin doğalgaz santrallerine göre daha çok yan sanayiye ihtiyaç duyduğu, dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde ekonomiyi kalkındırmak adına kömüre daha çok destek verilmesi öneriliyor.

Kojenerasyon her yerde

Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasıyla gaz ithalatının engellenemeyeceği, buna ilaveten yüksek verimlilik ve enerji yoğunluğunun azaltılmasına yarayan kojenerasyonun da önemli bir çare olarak görülebileceği bildirgede vurgulanan çözümlerden bir diğeri. Önceleri sadece endüstriyel alanda uygulanan kojenerasyon teknolojilerinin, artık konutlar, hastaneler, AVM’ler, oteller ve okullarda da uygulanıyor olmasının önemli olduğu ifade ediliyor, ancak açıklayıcı yönetmeliklerle kojenerasyonun daha iyi aydınlatılması gerektiğinin de altı çiziliyor.

Nükleer dikkatle incelenmeli

Bildirgede son olarak, nükleer enerjinin mevcut durum analizinden, işletilmesine ve yeni yapılacak santrallere kadar birçok konunun ve sürecin dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Fuar ve konferansla ilgili ayrıntılı bilgi için:

www.icci.com.tr  / www.b2bmeetings.icci.com.tr

www.facebook.com/ICCI.Turkey  / www.twitter.com/ICCI_Turkey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Riskli yapı tespiti yapan kuruluşlara çeki düzen getirildi

  Kentsel dönüşümde uygulamadan kaynaklanan duraksamaların önlenmesi için Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri…

Nisan ayından sonra gelen faizlerdeki indirim, emlak piyasasını canlandırdı

  Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve bankaların hizmete sunduğu alternatifli konut kredisi…

Dünya plastik endüstrisi 30. kez TÜYAP’ta buluşuyor

Plastik endüstrisinin bölgedeki en önemli fuarı olan Plast Eurasia İstanbul, 30’uncu yılında…

3M, Energy Star Ödülü’ne 10. kez layık görüldü

    3M, EPA Energy Star Sürdürülebilir Mükemmellik Ödülü’ne art arda 10.…