Connect with us

Haberler

Goodyear, “Yol GüvenliğiProjesi” ile genç ve acemi sürücülere yol gösteriyor!

Yayın tarihi

-

Goodyear,yeni yol güvenliği kampanyalarında Avrupa Sürücü Okulları Birliği(EFA) ile birlikte çalışacak.

Yol Guvenligi Anket

GoodyearAvrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Avrupa Sürücü Okulları Birliği (EFA) ilebirlikte üstlendiği yeni bir araştırma projesinin bulgularını paylaştı.Goodyear Şirketi, araştırmanın yanı sıra, “Yol Güvenliği Projesi”ninsonuçlarını içeren rapor ile Önce Güvenli Sürüş: Acemi Sürücüler için YolGüvenliğinin Artırılması” çalışmasını da yayınladı. Rapor, Avrupa UlaşımGüvenliği Konseyi’nin, 28 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de düzenlediği paneldetanıtıldı ve görüşüldü.  

Goodyear’ınAvrupa Sürücü Okulları Birliği ile birlikte yürüttüğü projede; Avrupa’dakisürüş eğitmenlerinin, genç sürücülerin yol güvenliğine yönelik yaklaşımınaodaklanıyor. Proje; Goodyear’ın acemi ve genç sürücülerin yol güvenliğineilişkin mevcut araştırması üzerine oturtuluyor ve acemi sürücülerin yolgüvenliğinin artırılması için kanun yapıcılara, yol güvenliği paydaşlarına ve otomotivsanayisine tavsiyelerde bulunuyor.

Buaraştırma, Goodyear’ın dördüncü yıllık yol güvenliği anketi olmakla birliktesürücü eğitiminin rolüne odaklanan ilk çalışma. Goodyear Şirketi, son iki yıldırAvrupa Sürücü Okulları Birliği (EFA) ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Buaraştırmada, Avrupa’nın yanı sıra, Rusya, Türkiye ve Güney Afrika’yı dakapsayacak şekilde toplam 2334 sürüş eğitmeninin görüşleri alındı. Ayrıca,araştırma, ebeveynlerin gençlerin sürüş alışkanlıkları üzerindeki önemlietkileri ve pazarlar arasındaki sürüş eğitimi farklılıkları gibi ilginçbulguları derleyen ilk anket olma özelliğini taşıyor.

Goodyearve EFA “Yol Güvenliği Projesi”nin sonuçlarına ilişkin raporu genişleterek,sürüş eğitmenleri için en önemli konuları gündeme taşımayı, güvenli ve sorumlubir sürüş için  genç sürücülerinfarkındalığını artıracak yaklaşımlar keşfetmeyi amaçlıyor. Goodyear tavsiyeleriile, siyasetçileri, test uygulamalarına araba bakımının dahil edilmesi ve test süreçleriningeliştirilmesi için araştırmalar yapılmasına yönelik kanun tasarılarıhazırlamaya yönlendirebilir.

Araştırmaile ilgili görüşlerini sunan Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika TüketiciLastikleri Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef: “EFA’nın acemi sürücüleriçin yol güvenliğinin artırılmasına yönelik Goodyear ile işbirliği içindeçalışmasını sevinçle karşılıyoruz. Araştırmalarımız gösteriyor ki, kanunyapıcılar ve otomotiv sektörü birlikte çalışarak deneyimsiz ve acemi sürücülerinyol güvenliğiyle ilgili farkındalığını daha fazla artırabilir. Araba kullanmayınasıl öğrendiklerini ve yol güvenliğiyle ilgili davranışlarını etkileyenfaktörlerin neler olduğunu anlamak istiyoruz. Bu nedenle, sürüş eğitmenlerindenaldığımız geri bildirimlerle, sürüş eğitiminin son kırk yılda nasıl değiştiğinive  olası gelecek trendlerinin neler olacağınıgörmeyi hedefledik” dedi.

Goodyear’ınbu projesi, eğitim ve testte en iyi uygulama olup acemi sürücülerin güvenlisürücüler olması için etkili koçluk tekniklerini kapsıyor. Araştırma ayrıca,sürücü eğitimlerini geliştirecek yeni teknolojiler ve acemi sürücülerin arababakımıyla ilgili bilgi seviyeleri gibi birçok konuyu ele alıyor.

Goodyearve EFA bu verileri, Yol Güvenliği Projesi yol haritasını şekillendirmek içinkullanmayı amaçlıyor. Goodyear, sürücü okullarıyla daha yoğun işbirliği kurarak,deneyimsiz ve genç sürücüleri yolda daha güvenli olabilmeleri konusundabilgilendirmenin ve toplumsal farkındalık yaratacak kampanyaların önemininaltını çiziyor.

Goodyear’ınprojesi ile ilgili konuşan Avrupa Sürücü Okulları Birliği (EFA) BaşkanıJohn Lepine: “Goodyear ile tekrar çalışma fırsatı bulduğumuz bu proje,Avrupa genelindeki sürüş eğitmenlerinin tutumlarını anlamamızda çok önemli birrol oynayacak. Goodyear’ın önceki yol güvenliği araştırmasının yanı sıra, 2013programından edineceğimiz öngörüler de sürücülerin yol güvenliği eğitimlerininrolünü anlamamızda bize destek olacaktır” dedi.

 

Raporun tamamınıindirmek için www.goodyear.eu.

 

Editöre notlar

Anket Yöntemiyle ilgili Olarak

Çalışma, sürüş eğitmenlerinin yolgüvenliği farkındalığı, inançları ve genç sürücüler arasındaki uygulamalarındaha iyi anlaşılması için Goodyear adına Reputation Inc. tarafından yürütüldü.Anket, on beş farklı ülkedeki sürüş eğitmenine dağıtılmış olan 37 soruiçermektedir. Yer alan ülkeler: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık,Rusya, Türkiye ve Güney Afrika’dır. Her ülkede, sürüş eğitmenlerinin sayısıaraştırıldı ve daha sonra her ülkeden katılımcıların anketi doldurması istendi.Anketteki tüm sorulara verilen cevaplar toplandı ve hem tek tek ülke bazındahem de Avrupa geneli olarak incelendi. AB analizine dahil edilen ülkeler:Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya,Hollanda, Polonya, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık (örnek boyut n=2334). GenelAvrupa analizi yapılırken, veriler, ülke nüfusuna göre eşit değerlendirildi;böylece her ülkeye eşit hak tanınmış oldu. Saha çalışması Ağustos-Eylül 2013arasında yapıldı. Görüşmeler, ülkenin yerel dilinde online yürütüldü. Anketintüm sonuçları talep üzerine sunulabilir.

 

Goodyear Hakkında

Goodyear,dünyanın lider lastik şirketlerinden biridir. Yaklaşık 69,000 çalışanı bulunanGoodyear Şirketi, dünya çapında 22 ülkede 52 üretim tesisine sahiptir. İkiİnovasyon Merkezinden biri Akron, Ohio’da diğeri Colmar-Berg, Lüksemburg’dabulunmaktadır ve bu merkezler sektörün teknoloji ve performans standartlarınıbelirleyen son teknoloji ürün ve hizmetler üretmek için çalışmaktadır. Goodyear,Avrupa’da Avrupa Yol güvenliği Sözleşmesini (ERSC) imzalayan taraflardanbiridir. Goodyear, tüketicilerin çevre ve güvenlik açılarından lastikperformansını daha kolay anlayabilmeleri için AB Lastik Etiketinin kullanılmasıfikrini de desteklemektedir. Goodyear, lastiğin içerisindeki basıncı izleyecekelektronik bir sistem olan Lastik Basınç İzleme Sisteminin 2012’deki tüm yeniarabalarda ve 2014’ten itibaren tüm arabalarda tanıtılmasını desteklemektedir.Goodyear, Avrupa Birliği üye devletlerinin, kış koşullarındaki yol güvenliğiniartıracak yasalar koymalarını desteklemektedir. Goodyear, yol güvenliğininönemliliğini göstermek için paydaşlarıyla birlikte çalışmaktadır.

Goodyear ve ürünlerihakkında daha fazla bilgi için www.goodyear.com.

 

AvrupaSürücü Okulları Birliği(EFA)Hakkında

EFA, sürüş eğitimi, eğitmenin tutumu,sürücü gelişimi, acemi sürücülerin ileri eğitimi, çevre dostu sürüş ve yolgüvenliğiyle ilgili diğer hususlarla ilgilenen tüm Avrupa makamları, kurum vekuruluşlarıyla birlikte 25 Sürücü Okulu Birliği’nin menfaatini temsiletmektedir. Yol güvenliğinde iyileştirmeye sebep verecek her türlü teşvikidesteklemektedir.

Temel hedefleri arasında: Sürüşeğitmenlerinin ve öğretmenlerinin eğitiminin ve sınav yöntemlerininuyumlaştırılması; tüm kategorilerdeki sürücülerin eğitimi için müfredatın veeğitim kavramlarının hazırlanması ve uyumlaştırılması; tüm kategorilerdekisürücülerin ileri eğitimi için müfredatın hazırlanması ve uyumlaştırılması;sürücülerin eğitiminin ve sınav yöntemlerinin uyumlaştırılması; sınavkurumlarının ve sürüş denetmenlerinin standartlarının uyumlaştırılması yeralmaktadır. EFA, politik ve mezhepsel hususlarda nötr olan profesyonel birbirliktir.

Haberin Devamı
Advertisement
Yorum yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haberler

Google ve Endeavor Türkiye İş Birliğiyle AccelerateX Programı Başlıyor…

Yayın tarihi

-

Yazar:

Endeavor Türkiye ve Google iş birliğiyle gerçekleştirilen AccelerateX Programı, girişimlerini büyütmek isteyen girişimcilere yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Özel olarak tasarlanan içeriğiyle Endeavor ve Google uzman mentor ağına erişim imkanı sunan ücretsiz program, 3 aylık yoğun atölyeler ile girişimcilerin gelişimlerine destek oluyor.

Programa kabul edilen 12 start-up kurucusuna, hem Google hem de Endeavor Türkiye tarafından pek çok imkan sunuluyor. Girişimler, Google tarafından program girişimcilerine özel sağlanan reklam ve bulut hizmetine, pazarlama ve iletişim desteğine ve pek çok eğitime erişim imkanına sahip olacaklar.

Endeavor ise program boyunca girişimcilere, mentorlardan destek alma ve yatırımcılarla tanışma fırsatı sunacak. Girişimciler, program boyunca ve sonrasında Endeavor’ın Girişimci Seçim ve Destek ekibi tarafından yakın takibe alınarak Endeavor Yerel Seçim Panelleri’ne katılım önceliğine sahip olacak ve Endeavor Girişimcileri arasına katılma şansını yakalayacak.

Program boyunca strateji ve iş geliştirme atölyelerinde, konu uzmanları eşliğinde ürün, strateji, satış, pazarlama, İK, kültür ve globalleşme konuları ele alınacak. Girişimciler ayrıca, düzenlenen forumlarda diğer girişimlerle bir araya gelerek benzer aşama girişimlerin yaşadığı zorlukları tartışma ve birlikte iş geliştirme imkanına kavuşacaklar.

Programın sonunda ise girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak Demo Day Etkinliği gerçekleştirilecek. Türkiye girişim ekosisteminin önemli temsilcilerinin davet edileceği Demo Day’de girişimciler, kendilerini tanıtma ve yatırım bulma yolunda önemli bir fırsat yakalayacaklar.

Teknoloji üreten ya da kullanan tüm girişimlere açık olan programa, kurulu bir şirketi olan ya da erken aşama ürününü pazara sunmuş, kurucu ortaklar dışında en az bir çalışanı bulunan, ekibinde bir teknoloji lideri olan ve İngilizce dil yeterliliğine sahip olan girişimciler katılabilecek. Detaylara https://panel.basinlistem.com/UrlRedirect.ashx?Mail=mesut@monetatanitim.com&MailID=23620046&url=https%3a%2f%2frsvp.withgoogle.com%2fevents%2facceleratex%2fhome sitesinden ulaşılabilir.

Programı değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “Google gibi bir teknoloji lideriyle birlikte girişimcilere ulaşmaktan mutluyuz. Google deneyimi, mentor ağı, ürün ve eğitimleriyle girişimcilere globalleşme yönünde farklı olanaklar sunabileceğimizi düşünüyoruz. AccelerateX, büyümek isteyen girişimler için kaçırılmayacak bir fırsat” dedi.

Google Türkiye Reklam Pazarlama Müdürü Seçkin Tokgöz, ”Girişimler Türkiye ekonomisinin dijitalleşmesinde büyük öneme sahip. Biz de Google Türkiye olarak girişimcilik ekosistemi desteklemek adına bu alanda pek çok çalışma yürütüyor, kamu ve özel sektör paydaşlarımızla iş birliğinde bulunuyoruz. Girişimcilik alanında başarılı işlere imza atan Endeavor Türkiye ile AccelerateX Programı için bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Hepimizi çok heyecanlandıran bu programla girişimlerin ve girişimcilerin ihtiyacı olan donanımları kazanmalarına yardımcı olacağımıza inanıyoruz.”dedi.

Detaylar ve başvuru için https://panel.basinlistem.com/UrlRedirect.ashx?Mail=mesut@monetatanitim.com&MailID=23620046&url=https%3a%2f%2frsvp.withgoogle.com%2fevents%2facceleratex%2fhome

Endeavor Türkiye Hakkında

Merkezi New York’ta olan, etkin girişimcileri destekleyen ve 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği, Türkiye’de 2006 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ve mentörlerinin desteğiyle büyüme aşamasındaki ScaleUp şirketleri tespit ederek büyümelerine ivme kazandırmaktadır. Tüm dünyadan 1700’den fazla girişimci ve 3200’den fazla mentörü ağında bulunduran Endeavor’ın, Türkiye’den seçilen 68 şirketi arasında Yemeksepeti, Insider, Gram Games ve son dönemde exit yapmış olan Peak Games, iyzico ve Foriba gibi başarılı şirketler bulunuyor. Detaylar için www.endeavor.org.tr‘yi ziyaret edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Haberler

Şirketlerin geleceğini DataRobot şekillendirecek

Yayın tarihi

-

Yazar:

Müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmetlerde bulunmak isteyen şirketler, bu ihtiyacı karşılamak içim verimliliği yüksek ve hızlı performans veren teknolojilere başvuruyor. DataRobot uygulaması, şirketlere dair verileri hızla öğrenerek geleceğe dönük doğruluk oranı yüksek tahminlerde bulunuyor. Makine öğrenme sürecini hızlandıran ileri analitik programı olan teknoloji, çeşitli endüstrilerden 1000’den fazla şirket tarafından kullanılıyor. 

Dünya dijitalleşiyor ve şirketler esneklik, çabukluk ve verimlilik konusunda işlerini kolaylaştıracak yapay zeka uygulamalarına daha çok rağbet gösteriyor. Türkiye’deki temsilcisi Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi firmalarından Ereteam olan DataRobot uygulaması, makine öğrenme süreçlerini hızlandırarak şirketlerin hız ihtiyacını karşılarken aynı zamanda geleceğe yönelik doğruluk performansı yüksek tahminler yapıyor. Bir ileri analitik programı olan Data Robot, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 1000’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

DATAROBOT YAPAY ZEKÂYI HERKESİN KULLANIMINA AÇIYOR

DataRobot platformunu tanımlayan Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, “Yapay Zekâ ve makine öğrenmesi alanlarında lider olan DataRobot platformu, sektör genelindeki ve dünya genelindeki müşterilerin güvenilir yapay zekâ çözümleriyle daha akıllı ve daha hızlı kararlar almalarını sağlar. DataRobot, müşterilerle bulundukları yerde buluşur ve mevcut herhangi bir bulut platformunda, şirket içi veya hibrit ortamlarda yapay zekâ modelleri oluşturma ve dağıtma özgürlüğü sunar. DataRobot platformu, veri bilimcileri, iş liderleri ve ekiplere kadar tüm kullanıcıları göz önünde bulundurularak sürekli olarak gelişir ve kuruluş genelinde daha yönetilebilir, organize ve etkili bir iş akışına olanak tanır. DataRobot, yapay zekâ teknolojisini herkesin kullanımına açarak kurumların en zor ve karmaşık sorunlarını çözmelerine olanak tanır” ifadelerini kullandı.

“EN İYİLER DATAROBOT’U ALANINDA LİDER OLARAK TANIMLIYOR”

Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, DataRobot’un Otomatik Makine Öğrenimi konusunda bir dünya standardı olarak kabul edildiğini belirterek, “Sektörün önde gelen araştırma firmalarından biri olan Forrester,  DataRobot’u Otomatik Makine Öğrenimi konusunda dünya standardı olarak belirtiyor. Yine bir diğer prestijli araştırma kurumu olan Gartner ise, DataRobot’u ¨Augmented Analytics – Artırılmış Analitik¨ alanında  lider olarak tanımlıyor” dedi.

“DATA ROBOT MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF SAĞLATTI”

IDC’nin 2020 yılında yayınlamış olduğu ‘Dünya Çapında Gelişmiş Analitik Pazar Raporu’nda, DataRobot`un Yapay Zekâ yatırımlarından ciddi geri dönüşler almayı hedefleyen şirketlere odaklanıldığını belirten Kutlay Şimşek, bu şirketlerin neredeyse tamamının yatırımlarında 10 milyon Dolardan 100 milyon Dolara kadar varan bir katma değer görüldüğünü belirtti. Dünya ölçeğinde ilk 5’in içerisinde yer alan bir Amerikan Bankasının Data Robot teknolojisi sayesinde döviz dönüşümlerini optimize ederek, 300 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladığını söyleyen Şimşek, “17 milyar Dolar gelir yaratan bir bankanın, yüksek riskli ATM ve mevduat işlemlerini doğru tahmin ederek,  24 milyon Dolarlık bir tasarruf elde etti. Ayrıca bir Fintech kredi şirketinin, müşteri skorlamada sağladığı gelişme ile gelirinde 12 milyon Dolarlık bir artış sağladığını belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“DATA ROBOT’UN TÜRKİYE’DEKİ TEK TEMSİLCİSİ ERETEAM”

Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi şirketlerinden biri olan Ereteam, DataRobot teknolojisinin Türkiye’deki tek temsilcisi konumunda bulunuyor. “Verinin Hayat Bulduğu Yer” mottosu ile yola çıkan Ereteam, deneyimli bir ekibi arkasına alarak, veri odaklı karar alma kültürünü kuruluşlara adapte etme vizyonu ile İş Zekâsı, Performans Yönetimi, Kurumsal Pazarlama Yönetimi, Veri Entegrasyonu, Finansal Kaynak Planlaması ve Risk Yönetimi gibi çok geniş alanda çözüm ve hizmet sunan bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Büyük Veri ve Analitik alanlarında kurumsal şirketlere etkili bilişim çözümleri sunan Ereteamtemsilcisi olduğu DataRobot teknolojisini Türkiye’de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Haberin Devamı

Haberler

Otomotiv endüstrisi profesyonelleri Automechanika Istanbul Plus’ta buluşuyor

Yayın tarihi

-

Yazar:

Türkiye’nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı Automechanika Istanbul, pandemi sebebiyle verilen yaklaşık 2 yıllık aranın ardından, bugün, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Automechanika Istanbul Plus, 21 Kasım 2021 Pazar akşamına kadar tüm dünyada otomotiv endüstrisi profesyonellerinin buluşma noktası olacak.

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey’in birlikte organize ettiği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarı, Türkiye’nin otomotiv sektörü ihracatında önemli bir yere sahip olan ürün gruplarına ev sahipliği yapıyor. Parça ve sistemler, elektronik sistemler ve bağlanabilirlik, aksesuarlar ve özelleştirme, filo ve atölye yönetimi, arıza tespit ve onarım, araç yıkama ve bakım, alternatif sürüş ve yakıt sistemleri, lastikler ve jantlar, kaporta ve boya, otonom sürüş ve mobilite servisleri fuarda sergilenecek kategoriler arasında bulunuyor.

652 katılımcı firmanın, 121 ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçi ile bir araya geleceği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarı açılış töreninde Hannover Fairs Turkey Eş Genel Müdürü Annika Klar, konuşmasında pandeminin büyük ölçüde fiziksel buluşmalar üzerine kurulu bir endüstrinin parçası olan ticaret fuarlarını dijital dünyaya uyum sağlama konusunda zorladığını söyledi. Klar sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi sırasında dünya çapındaki dijital etkinlikler ve iş modelleri hakkında yaptığımız araştırma ve analizlerin ardından, otomotiv endüstrisi profesyonelleri için etkinliğin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla fuarımıza bu yıl ilk kez bir dijital iş platformu ekledik. Plus adını verdiğimiz bu eklenti ile bu yıl otomotiv profesyonellerini aynı anda hem fiziksel ortamda hem de dijital platformda buluştururken sektör için daha fazla iş imkanı ve farklı bir deneyim sunuyoruz. Dijital platformumuzla artık fuar için seyahat edemeyecek profesyonelleri Automechanika Istanbul Plus’ta ağırlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşmacılar arasında yer alan Messe Frankfurt Mobilite ve Lojistik Fuarları Başkan Yardımcısı ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes de konuşmasına, 2 yıldan uzun bir süredir pandemi nedeniyle dünya çapında birçok fuarın yapılamadığına ve nihayet bugün tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerinin bir araya gelmesinden dolayı duyduğu heyecan ve mutluluğa değinerek başladı. Johannes, “2001 yılından bu yana düzenlenmeye devam eden Automechanika Istanbul fuarı, Türkiye’nin otomotiv endüstrisi ihracatındaki yükselen grafiğine paralel olarak her geçen yıl biraz daha güçleniyor. Dünya çapında düzenlediğimiz 15 farklı Automechanika fuarı var bu yıl bitmeden Automechanika Istanbul Plus ile birlikte 4 Automechanika fuarı daha düzenlenecek. Bu fuarların her biri bulundukları bölge itibarı ile Türk üreticiler için büyük fırsatlar barındırıyor.” sözleriyle devam etti ve Automechanika Istanbul Plus fuarının pandemiye rağmen tüm otomotiv endüstrisi için çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

Otomotiv endüstrisinde en son trendler, gelişmeler ve e-mobilite alanında güncel bilgiler Automechanika Academy kapsamında yer alıyor

Automechanika Academy, önceki yıllarda olduğu gibi, uzman konuşmacıların alanlarıyla ilgili güncel gelişmelere dair yorumlarını ve öngörülerini sektör profesyonelleri ile paylaşılacağı bir ortam sunuyor. Geleceğin mobilite ve lojistik teknolojileri başta olmak üzere, tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerini yakından ilgilendiren gelişme ve trendlerden haberdar olabilecekleri interaktif oturumlar, sunumlar, söyleşiler ve sergi alanlarından oluşan özel etkinlik programları Automechanika Academy kapsamında yer alıyor. Automechanika Academy, bu yıla özel olarak hem fuar alanında hem de aynı anda dijital platform üzerinden otomotiv endüstrisi profesyonellerinin erişimine açık olacak.

Automechanika Istanbul Plus 2021 için ziyaretçi kayıtları devam ediyor

21 Kasım 2021 Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak fuarı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde  ziyaret etmek isteyen tüm profesyoneller, Automechanika Istanbul resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz ziyaretçi kayıtlarını oluşturarak fuar alanına ve PLUS dijital platformuna giriş yapabilirler. Fuar alanında alınan COVID-19 tedbirleri gereği, fuar alanına giriş yapacak tüm kişilerin HES kodlarını ibraz etmeleri zorunludur ve yalnızca “risksiz” olarak nitelendirilen kişilerin girişlerine izin verilmektedir.

Haberin Devamı
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com