Connect with us

Haberler

Doğal afetler Türkiye sigorta sektörü için öngörülen en önemli risk

Yayın tarihi

-

 

PwC ve Finansal Yenilik Etüt Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation – CSFI) işbirliğinde 54 ülkede gerçekleştirilen “Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi 2013” dünyada ve Türkiye’de sigortacıların öncelikli risk beklentilerini ortaya koyuyor.

 

Talar Gul

Talar Gul

Sigorta sektöründeki riskleri sıralayan ve PwC ile Finansal Yenilik Etüt Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation-  CSFI) işbirliğinde 54 ülkeden 662 sektör temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, uluslararası ve yerel düzeylerde getirilen “yeni yasal düzenlemeler”, dünya genelinde sigorta sektörünün önündeki en büyük risk olarak görülüyor. Türkiye’de ise ilk sırada “doğal afetler”, ikinci sırada “aktüeryal varsayımlar” ve üçüncü sırada “risk yönetimi kalitesi” sektör için önde gelen riskler olarak yer alıyor.

 

PwC ve Finansal Yenilik Etüt Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation: CSFI) işbirliğinde gerçekleştirilen Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi 2013, sermaye yeterliliği ve şirketlerin işleyişine ilişkin getirilen yeni düzenlemelerin sigortacılık sektöründe maliyet ve yasal düzenlemelere uyum gibi sorunlara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

 

Türkiye sonuçları

PwC ile CSFI işbirliğinde gerçekleştirilen ankete Türkiye’den 6’sı hayat sigortası, 9’u hayat dışı, 1’i reasürans, 3’ü broker ve 3’ü gözlemci olmak üzere 21 kurum temsilcisi katıldı.

 

Türkiye’den katılımcıların risk listesinin en başında doğal afet kaynaklı riskler yer aldı. Katılımcılardan biri “deprem modellemesindeki eksikliğe” dikkat çekti. 2. sırada yer alan aktüeryal varsayımlar dünya ortalamasının oldukça üstünde yer aldı. Bu alandaki yorumlardan birinde demografik değişikliklerin mevcut bireysel emeklilik sistemine uzun vadede olumsuz etkilerinin altı çizildi.

 

PwC Türkiye Sigorta Sektörü Lideri Talar Gül anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Katılımcıların ankete verdikleri cevaplara göre, Türkiye’deki risk sıralamasının dünya genelinden bazı alanlarda oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Örneğin risk yönetimi kalitesi bizde 3.sırada yer alırken, dünya genelinde 7.sırada yer alıyor. Kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmasına bağlı riskler ise Türkiye’de 8.sırada yer alırken, dünya genelinde 17.sırada yer alıyor. Bu sonuçlardan şirketlerin özellikle çerçeve risk yönetimi ve iç kontrol yapılarına istedikleri kadar odaklanamadıkları kaygısı çıkabilir.

 

Dünyada sıralamada gerilerde yer alan aktüeryal varsayımlar riski Türkiye’de 2. sırada bulunuyor. Bu durum Türkiye’de aktüeryal karşılık hesaplamalarının ve bunların etrafındaki belirsizliğin, özellikle finansal sonuçlat açısından, şirketler için başlıca risklerden birini oluşturduğunu gösteriyor. Dünyada üst üste 2 seferdir 1.sırada yer alan yasal düzenlemelere uyum riski ise Türkiye’de bu yıl 11.sırada yer aldı. Avrupa’nın ve dünyanın çok yakından takip ettiği ve uyum konusunda şirketlerin büyük bir risk olarak gördükleri Solvency II Direktif’inin Türkiye’deki şirketlerin gündeminden düşmüş gibi duruyor”

 

Katılımcılardan birinin, “Mevcut ekonomik ortam uzun vadeli aksiyon alınmasına izin vermiyor; kısa vadeli plan yapmanın da uzun vadede yan etkileri olacaktır” şeklindeki yorumu dikkat çekerken, bir diğer katılımcı da “Türk sigorta sektörü için, fiyatlama (aşırı rekabetten dolayı primlerin düşük olması) önümüzdeki birkaç yılda en önemli kaygı konusu olacak” değerlendirmesi yapıyor. Katılımcıların birçoğu motor branşlarında karsızlık sorununa dikkat çekiyor ve bu durumu sektörün en büyük kaygı kaynağı olarak değerlendiriyor.

 

Yönetim kalitesi ve iş uygulamalarıyla ilgili kaygılar da listede ilk 10’a giriyor.

 

Bunun aksine dünya endeksinde 6. sırada bulunan garantili ürünlerle ilgili riskler Türkiye’deki sıralamaların oldukça altında kaldı. Bu konuda anket katılımcılarından biri “azalan satışlarla birlikte çok büyük bir sorun yok, ancak bazı şirketler eski müşterilerine yüksek getiri  garantili ürünler sunuyor, bu da mali zarara yol açacaktır. Yine de bunun etkisi borç ödeyememe riski yaratacak kadar ciddi olmayacaktır” yorumunu yaptı.

 

Türkiye’de üst sıradaki kaygılar:

• Doğal afetler

• Aktüeryal varsayımlar

• Risk yönetimi kalitesi

• İş uygulamaları

• Kurumsal Yönetim

 

Türkiye’de alt sıradaki kaygılar:

• Yasal düzenlemeler

• Politik gelişmeler

• Makroekonomik ortam

• Getiri garantili ürünler

 

Türkiye’de sigortacılık sektörünün tespit edilen risklerin yönetimi konusunda hazırlıklı olmadıkları da araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan biri. Katılımcılara sorulan “tespit ettiğiniz risklerin idaresi konusunda sigortacılar sizce ne kadar hazırlıklılar?” sorusuna verilen yanıtlara göre Türkiye, 2,87 puan ile 2,95 olan dünya ortalamasının altında puan aldı.  Katılımcılardan birinin “Sektör bu risklere çok hazırlıklı değil ve durumu iyileştirmek için de çok fazla çaba göstermiyor” şeklindeki yorumu, bu konudaki yaklaşımı özetliyordu.

 

Dünya genelinde anket sonuçları

54 ülkeden 622 sektör temsilcisinin ve sektör gözlemcisinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma önümüzdeki 2-3 yıl için öngörülen en büyük riskleri belirlemeyi hedefliyor. Düzenlemelere ilişkin riskler, Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu/Pasifik de dahil olmak üzere tüm büyük piyasalarda ilk sırada yer alıyor.

 

Araştırma, dünya sigortacılık sektörü açısından hazırlıkları yedi yılı aşkın süredir süren ve Avrupa genelinde hem sigortacılık düzenlemelerine yeknesaklık getirecek hem de yeni sermaye kuralları getirecek olan Solvency II Direktifi’nin en önemli kaygıların başında yer aldığını ortaya koydu. Avrupa Birliği üyesi olmayan birçok ülke de kendi sermaye ve sigortacılık düzenlemelerine son şeklini vermek için bu direktifin sonuçlarını ve uygulamasını bekliyor.

 

En son ankete kıyasla üst sıralara tırmanan bir diğer risk ise dünya genelinde 4. sırada yer alan “iş uygulamaları”. Bu risk Türkiye’nin de arasında bulunduğu Orta Doğu/Asya bölgesinde en önemli risk olarak görülüyor.  Şirketler ve düzenleyici kuruluşların yanlış uygulamaları ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalara rağmen, bu özellikle de satış baskısının yoğun olduğu ekonomik kriz döneminde hala büyük risk olarak görülüyor.

 

Araştırmanın ortaya çıkardığı en önemli kaygılar arasında dünya genelindeki listede 2. sırada “yatırım performansı” ve 3. sırada “makro ekonomik ortam” bulunuyor. Bu durum yıllardır süren düşük faiz oranları ve yoğun rekabete maruz kalan sigorta sektörün üzerindeki baskıları artırıyor. En temel kaygılardan bir diğeri ise 6. sırada gelen getiri garantisi sunan ancak günümüzdeki düşük faiz oranları ile kârlı olarak finanse edilemeyen getiri garantili ürünler.

 

 

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi, afetlerin sıklığının artması ve tazminat maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle 5. sıradaki doğal afetler kategorisinde sigortacılık riskleri hakkında kaygıların sürdüğünü gösteriyor.

 

Araştırmanın editörü David Lascelles’e göre: “Sektörün karşı karşıya olduğu en büyük risklerin, riskleri azaltması gereken yasal düzenlemeler alanından gelmesi çok ironik, özellikle de faaliyet ve sigorta ile ilgili koşulların ağır olduğu bu dönemde. Bu baskıların yönetimin baskılarla başa çıkma kabiliyeti ile ilgili artan kaygılara yansıması da çok doğal.”

 

PwC’nin küresel sigorta lideri David Law ise şunları söyledi: “Bir kez daha yasal düzenlemeler bir numaralı risk olarak karşımıza çıkıyor. Belirsiz makro ekonomik ortam ve azalan yatırım performansı da kaygılar listesinin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Bu zorluklarla başa çıkabilmek yöneticilerin en önemli önceliklerinden biri.Bununla birlikte sigortacıların sadece bu tekrarlayan sorunlara odaklanması ufukta görünen diğer tehdit ve fırsatları kaçırmalarına neden olabilir. Sektör, teknoloji ve müşteri beklentileri açısından çok büyük değişimden geçiyor. Bu değişimler sonucunda sigortanın nasıl satıldığı, riskin nasıl fiyatlandığı ve hatta sigortanın ne anlama geldiği bile yeniden şekilleniyor. Bu gelişmeler, sektöre yeni girecek şirketlerin önünü açabilir ya da diğer finansal hizmetler sektörü oyuncularının kârlı işletmeler kurmasını sağlayabilir.”

 

PwC ve CSFI / Sigortacılıkta öngörülen riskler anketi – 2013

 

Dünya                                                          Türkiye

1 Yasal düzenlemeler                                              1 Doğal afetler

2 Yatırım performansı                                  2 Aktüeryal varsayımlar

3 Makro-ekonomik ortam                            3 Risk yönetimi kalitesi

4 İş uygulamaları                                         4 Yatırım performansı

5 Doğal afetler                                                          5 İş uygulamaları

6 Getiri garantili ürünler                             6 Sermaye bulabilme

7 Risk yönetimi kalitesi                                7 Repütasyon

8 Yönetim kalitesi                                        8 Kurumsal Yönetim

9 Uzun vadeli yükümlülükler                                  9 Yönetim kalitesi

10 Politik müdahaleler                                 10 Makro-ekonomik ortam

11 Dağıtım kanalları                                     11 Yasal düzenlemeler

12 Aktüeryal varsayımlar                             12 Uzun vadeli yükümlülükler

13 İnnovasyon                                                          13 Dağıtım kanalları

14 Repütasyon                                                          14 İnnovasyon

15 Değişim Yönetimi                                     15 Arka ofis

16 Sermaye bulabilme                                             16 İklim değişikliği

17 Kurumsal Yönetim                                              17 Getiri garantili ürünler

18 İklim değişikliği                                       18 Terörizm

19 İnsan kaynağı                                          19 Suç

20 Ürün geliştirme                                      20 Değişim Yönetimi

21 Sosyal medya                                           21 İnsan kaynağı

22 Suç                                                            22 Reasürans

23 Karmaşık yapıdaki araçlar                                  23 Çevre kirliliği/ kirlilik

24 Reasürans                                                           24 Ürün geliştirme

25 Arka ofis                                                   25 Sosyal medya

26 Çevre kirliliği/ kirlilik                              26 Politik müdahaleler

27 Terör                                                        27 Karmaşık yapıdaki araçlar

 

Editöre Notlar:

 

– Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi araştırması, 2013 yılının Mart ve Nisan aylarında 54 ülkeden 662 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ankete katılanların dağılımı şu şekildedir:

  %
Hayat dışı 35
Hayat sigortası 26
Reasürans 7
Sigortacılar 6
Gözlemciler 26
   

– Araştırma, finansal riskler üzerine CSFI tarafından uzun süredir gerçekleştirilen Banana Skins serisinin sonuncusu. Bundan önceki Insurance Banana Skins araştırmaları 2007, 2009 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilmişti.   Araştırmaları CSFI’ın internet sitesinden  www.csfi.org ya da PwC’nin internet sitesinden www.pwc.com indirebilirsiniz.

 

 

PwC Türkiye

PwC, 158 ülkedeki 180.000’i aşkın çalışanı kurduğu güçlü ilişkilerle müşterileri için uygulamaya dönük öneriler geliştirmek amacıyla düşünce, deneyim ve çözümlerini paylaşır. PwC 1981 yılından beri faaliyet gösterdiği Türkiye’de, İstanbul’da iki, Ankara’da, Bursa’da ve İzmir’de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste 33 ortak ve yaklaşık 1,350 kişilik profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı değeri yaratmak için hizmet sunmaktadır. 

Haberin Devamı
Advertisement
Yorum yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haberler

Google ve Endeavor Türkiye İş Birliğiyle AccelerateX Programı Başlıyor…

Yayın tarihi

-

Yazar:

Endeavor Türkiye ve Google iş birliğiyle gerçekleştirilen AccelerateX Programı, girişimlerini büyütmek isteyen girişimcilere yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Özel olarak tasarlanan içeriğiyle Endeavor ve Google uzman mentor ağına erişim imkanı sunan ücretsiz program, 3 aylık yoğun atölyeler ile girişimcilerin gelişimlerine destek oluyor.

Programa kabul edilen 12 start-up kurucusuna, hem Google hem de Endeavor Türkiye tarafından pek çok imkan sunuluyor. Girişimler, Google tarafından program girişimcilerine özel sağlanan reklam ve bulut hizmetine, pazarlama ve iletişim desteğine ve pek çok eğitime erişim imkanına sahip olacaklar.

Endeavor ise program boyunca girişimcilere, mentorlardan destek alma ve yatırımcılarla tanışma fırsatı sunacak. Girişimciler, program boyunca ve sonrasında Endeavor’ın Girişimci Seçim ve Destek ekibi tarafından yakın takibe alınarak Endeavor Yerel Seçim Panelleri’ne katılım önceliğine sahip olacak ve Endeavor Girişimcileri arasına katılma şansını yakalayacak.

Program boyunca strateji ve iş geliştirme atölyelerinde, konu uzmanları eşliğinde ürün, strateji, satış, pazarlama, İK, kültür ve globalleşme konuları ele alınacak. Girişimciler ayrıca, düzenlenen forumlarda diğer girişimlerle bir araya gelerek benzer aşama girişimlerin yaşadığı zorlukları tartışma ve birlikte iş geliştirme imkanına kavuşacaklar.

Programın sonunda ise girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak Demo Day Etkinliği gerçekleştirilecek. Türkiye girişim ekosisteminin önemli temsilcilerinin davet edileceği Demo Day’de girişimciler, kendilerini tanıtma ve yatırım bulma yolunda önemli bir fırsat yakalayacaklar.

Teknoloji üreten ya da kullanan tüm girişimlere açık olan programa, kurulu bir şirketi olan ya da erken aşama ürününü pazara sunmuş, kurucu ortaklar dışında en az bir çalışanı bulunan, ekibinde bir teknoloji lideri olan ve İngilizce dil yeterliliğine sahip olan girişimciler katılabilecek. Detaylara https://panel.basinlistem.com/UrlRedirect.ashx?Mail=mesut@monetatanitim.com&MailID=23620046&url=https%3a%2f%2frsvp.withgoogle.com%2fevents%2facceleratex%2fhome sitesinden ulaşılabilir.

Programı değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “Google gibi bir teknoloji lideriyle birlikte girişimcilere ulaşmaktan mutluyuz. Google deneyimi, mentor ağı, ürün ve eğitimleriyle girişimcilere globalleşme yönünde farklı olanaklar sunabileceğimizi düşünüyoruz. AccelerateX, büyümek isteyen girişimler için kaçırılmayacak bir fırsat” dedi.

Google Türkiye Reklam Pazarlama Müdürü Seçkin Tokgöz, ”Girişimler Türkiye ekonomisinin dijitalleşmesinde büyük öneme sahip. Biz de Google Türkiye olarak girişimcilik ekosistemi desteklemek adına bu alanda pek çok çalışma yürütüyor, kamu ve özel sektör paydaşlarımızla iş birliğinde bulunuyoruz. Girişimcilik alanında başarılı işlere imza atan Endeavor Türkiye ile AccelerateX Programı için bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Hepimizi çok heyecanlandıran bu programla girişimlerin ve girişimcilerin ihtiyacı olan donanımları kazanmalarına yardımcı olacağımıza inanıyoruz.”dedi.

Detaylar ve başvuru için https://panel.basinlistem.com/UrlRedirect.ashx?Mail=mesut@monetatanitim.com&MailID=23620046&url=https%3a%2f%2frsvp.withgoogle.com%2fevents%2facceleratex%2fhome

Endeavor Türkiye Hakkında

Merkezi New York’ta olan, etkin girişimcileri destekleyen ve 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği, Türkiye’de 2006 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ve mentörlerinin desteğiyle büyüme aşamasındaki ScaleUp şirketleri tespit ederek büyümelerine ivme kazandırmaktadır. Tüm dünyadan 1700’den fazla girişimci ve 3200’den fazla mentörü ağında bulunduran Endeavor’ın, Türkiye’den seçilen 68 şirketi arasında Yemeksepeti, Insider, Gram Games ve son dönemde exit yapmış olan Peak Games, iyzico ve Foriba gibi başarılı şirketler bulunuyor. Detaylar için www.endeavor.org.tr‘yi ziyaret edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Haberler

Şirketlerin geleceğini DataRobot şekillendirecek

Yayın tarihi

-

Yazar:

Müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmetlerde bulunmak isteyen şirketler, bu ihtiyacı karşılamak içim verimliliği yüksek ve hızlı performans veren teknolojilere başvuruyor. DataRobot uygulaması, şirketlere dair verileri hızla öğrenerek geleceğe dönük doğruluk oranı yüksek tahminlerde bulunuyor. Makine öğrenme sürecini hızlandıran ileri analitik programı olan teknoloji, çeşitli endüstrilerden 1000’den fazla şirket tarafından kullanılıyor. 

Dünya dijitalleşiyor ve şirketler esneklik, çabukluk ve verimlilik konusunda işlerini kolaylaştıracak yapay zeka uygulamalarına daha çok rağbet gösteriyor. Türkiye’deki temsilcisi Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi firmalarından Ereteam olan DataRobot uygulaması, makine öğrenme süreçlerini hızlandırarak şirketlerin hız ihtiyacını karşılarken aynı zamanda geleceğe yönelik doğruluk performansı yüksek tahminler yapıyor. Bir ileri analitik programı olan Data Robot, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 1000’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

DATAROBOT YAPAY ZEKÂYI HERKESİN KULLANIMINA AÇIYOR

DataRobot platformunu tanımlayan Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, “Yapay Zekâ ve makine öğrenmesi alanlarında lider olan DataRobot platformu, sektör genelindeki ve dünya genelindeki müşterilerin güvenilir yapay zekâ çözümleriyle daha akıllı ve daha hızlı kararlar almalarını sağlar. DataRobot, müşterilerle bulundukları yerde buluşur ve mevcut herhangi bir bulut platformunda, şirket içi veya hibrit ortamlarda yapay zekâ modelleri oluşturma ve dağıtma özgürlüğü sunar. DataRobot platformu, veri bilimcileri, iş liderleri ve ekiplere kadar tüm kullanıcıları göz önünde bulundurularak sürekli olarak gelişir ve kuruluş genelinde daha yönetilebilir, organize ve etkili bir iş akışına olanak tanır. DataRobot, yapay zekâ teknolojisini herkesin kullanımına açarak kurumların en zor ve karmaşık sorunlarını çözmelerine olanak tanır” ifadelerini kullandı.

“EN İYİLER DATAROBOT’U ALANINDA LİDER OLARAK TANIMLIYOR”

Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, DataRobot’un Otomatik Makine Öğrenimi konusunda bir dünya standardı olarak kabul edildiğini belirterek, “Sektörün önde gelen araştırma firmalarından biri olan Forrester,  DataRobot’u Otomatik Makine Öğrenimi konusunda dünya standardı olarak belirtiyor. Yine bir diğer prestijli araştırma kurumu olan Gartner ise, DataRobot’u ¨Augmented Analytics – Artırılmış Analitik¨ alanında  lider olarak tanımlıyor” dedi.

“DATA ROBOT MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF SAĞLATTI”

IDC’nin 2020 yılında yayınlamış olduğu ‘Dünya Çapında Gelişmiş Analitik Pazar Raporu’nda, DataRobot`un Yapay Zekâ yatırımlarından ciddi geri dönüşler almayı hedefleyen şirketlere odaklanıldığını belirten Kutlay Şimşek, bu şirketlerin neredeyse tamamının yatırımlarında 10 milyon Dolardan 100 milyon Dolara kadar varan bir katma değer görüldüğünü belirtti. Dünya ölçeğinde ilk 5’in içerisinde yer alan bir Amerikan Bankasının Data Robot teknolojisi sayesinde döviz dönüşümlerini optimize ederek, 300 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladığını söyleyen Şimşek, “17 milyar Dolar gelir yaratan bir bankanın, yüksek riskli ATM ve mevduat işlemlerini doğru tahmin ederek,  24 milyon Dolarlık bir tasarruf elde etti. Ayrıca bir Fintech kredi şirketinin, müşteri skorlamada sağladığı gelişme ile gelirinde 12 milyon Dolarlık bir artış sağladığını belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“DATA ROBOT’UN TÜRKİYE’DEKİ TEK TEMSİLCİSİ ERETEAM”

Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi şirketlerinden biri olan Ereteam, DataRobot teknolojisinin Türkiye’deki tek temsilcisi konumunda bulunuyor. “Verinin Hayat Bulduğu Yer” mottosu ile yola çıkan Ereteam, deneyimli bir ekibi arkasına alarak, veri odaklı karar alma kültürünü kuruluşlara adapte etme vizyonu ile İş Zekâsı, Performans Yönetimi, Kurumsal Pazarlama Yönetimi, Veri Entegrasyonu, Finansal Kaynak Planlaması ve Risk Yönetimi gibi çok geniş alanda çözüm ve hizmet sunan bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Büyük Veri ve Analitik alanlarında kurumsal şirketlere etkili bilişim çözümleri sunan Ereteamtemsilcisi olduğu DataRobot teknolojisini Türkiye’de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Haberin Devamı

Haberler

Otomotiv endüstrisi profesyonelleri Automechanika Istanbul Plus’ta buluşuyor

Yayın tarihi

-

Yazar:

Türkiye’nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı Automechanika Istanbul, pandemi sebebiyle verilen yaklaşık 2 yıllık aranın ardından, bugün, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Automechanika Istanbul Plus, 21 Kasım 2021 Pazar akşamına kadar tüm dünyada otomotiv endüstrisi profesyonellerinin buluşma noktası olacak.

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey’in birlikte organize ettiği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarı, Türkiye’nin otomotiv sektörü ihracatında önemli bir yere sahip olan ürün gruplarına ev sahipliği yapıyor. Parça ve sistemler, elektronik sistemler ve bağlanabilirlik, aksesuarlar ve özelleştirme, filo ve atölye yönetimi, arıza tespit ve onarım, araç yıkama ve bakım, alternatif sürüş ve yakıt sistemleri, lastikler ve jantlar, kaporta ve boya, otonom sürüş ve mobilite servisleri fuarda sergilenecek kategoriler arasında bulunuyor.

652 katılımcı firmanın, 121 ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçi ile bir araya geleceği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarı açılış töreninde Hannover Fairs Turkey Eş Genel Müdürü Annika Klar, konuşmasında pandeminin büyük ölçüde fiziksel buluşmalar üzerine kurulu bir endüstrinin parçası olan ticaret fuarlarını dijital dünyaya uyum sağlama konusunda zorladığını söyledi. Klar sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi sırasında dünya çapındaki dijital etkinlikler ve iş modelleri hakkında yaptığımız araştırma ve analizlerin ardından, otomotiv endüstrisi profesyonelleri için etkinliğin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla fuarımıza bu yıl ilk kez bir dijital iş platformu ekledik. Plus adını verdiğimiz bu eklenti ile bu yıl otomotiv profesyonellerini aynı anda hem fiziksel ortamda hem de dijital platformda buluştururken sektör için daha fazla iş imkanı ve farklı bir deneyim sunuyoruz. Dijital platformumuzla artık fuar için seyahat edemeyecek profesyonelleri Automechanika Istanbul Plus’ta ağırlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşmacılar arasında yer alan Messe Frankfurt Mobilite ve Lojistik Fuarları Başkan Yardımcısı ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes de konuşmasına, 2 yıldan uzun bir süredir pandemi nedeniyle dünya çapında birçok fuarın yapılamadığına ve nihayet bugün tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerinin bir araya gelmesinden dolayı duyduğu heyecan ve mutluluğa değinerek başladı. Johannes, “2001 yılından bu yana düzenlenmeye devam eden Automechanika Istanbul fuarı, Türkiye’nin otomotiv endüstrisi ihracatındaki yükselen grafiğine paralel olarak her geçen yıl biraz daha güçleniyor. Dünya çapında düzenlediğimiz 15 farklı Automechanika fuarı var bu yıl bitmeden Automechanika Istanbul Plus ile birlikte 4 Automechanika fuarı daha düzenlenecek. Bu fuarların her biri bulundukları bölge itibarı ile Türk üreticiler için büyük fırsatlar barındırıyor.” sözleriyle devam etti ve Automechanika Istanbul Plus fuarının pandemiye rağmen tüm otomotiv endüstrisi için çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

Otomotiv endüstrisinde en son trendler, gelişmeler ve e-mobilite alanında güncel bilgiler Automechanika Academy kapsamında yer alıyor

Automechanika Academy, önceki yıllarda olduğu gibi, uzman konuşmacıların alanlarıyla ilgili güncel gelişmelere dair yorumlarını ve öngörülerini sektör profesyonelleri ile paylaşılacağı bir ortam sunuyor. Geleceğin mobilite ve lojistik teknolojileri başta olmak üzere, tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerini yakından ilgilendiren gelişme ve trendlerden haberdar olabilecekleri interaktif oturumlar, sunumlar, söyleşiler ve sergi alanlarından oluşan özel etkinlik programları Automechanika Academy kapsamında yer alıyor. Automechanika Academy, bu yıla özel olarak hem fuar alanında hem de aynı anda dijital platform üzerinden otomotiv endüstrisi profesyonellerinin erişimine açık olacak.

Automechanika Istanbul Plus 2021 için ziyaretçi kayıtları devam ediyor

21 Kasım 2021 Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak fuarı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde  ziyaret etmek isteyen tüm profesyoneller, Automechanika Istanbul resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz ziyaretçi kayıtlarını oluşturarak fuar alanına ve PLUS dijital platformuna giriş yapabilirler. Fuar alanında alınan COVID-19 tedbirleri gereği, fuar alanına giriş yapacak tüm kişilerin HES kodlarını ibraz etmeleri zorunludur ve yalnızca “risksiz” olarak nitelendirilen kişilerin girişlerine izin verilmektedir.

Haberin Devamı
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com